Etikett: kaspisk trut

  • Fåglar jag fotat – kaspisk trut

    Fåglar jag fotat – kaspisk trut

    Jag gillar inte trutar. De har för många dräkter och är besvärliga att artbestämma. Om man bortser från adulta fåglar med markant olika färg. Men jag gillar att kryssa, så om någon pekar ut en trut åt mig så kryssar jag den gärna. Men ju mer man skådar desto mer lär man sig. Kaspisk trut…