Etikett: kopparand

  • Vi borde sluta kryssa invasiva arter

    Vi borde sluta kryssa invasiva arter

    Invasiva arter är ett begrepp som lätt misstolkas. Lyssnar man bara till ordet så är det många som drar ett likhetstecken med att arten tränger undan andra arter. Men det är en lite för grovt. Då skulle t ex sångsvan kunna klassas som invasiv eftersom både hane och hona hjälps åt att försvara sitt revir…