Etikett: övervintrare

  • Rovfågelspaning

    Vi har en rovfågelexkursion nästa helg, så idag kändes det som lite dags att börja förbereda och spana efter våra övervintrande rovfåglar. Milda vintrar finns det en hel del föda och även om övervintrarna är fler till antalet kan de bli en smula jobbiga att hitta eftersom det krävs mindre arbete för att hitta föda…