Etikett: utter

  • Månadens fåglar – April 2016

    April i år rivstartartade ganska rejält med några varma dagar som gav ett massivt inflöde av tidiga vårfåglar som t ex sävsparv och rödhake. Något som sedan kom av sig och resten av månaden gick på sparlåga. Det massiva inflödet den första helgen syntes ganska väl i mina anteckningar från mina lunchpromenader. Aldrig tidigare hade…