Idag möttes jag av nyheten att Västerås flygplats läggs ned. En bullrig plats som kostat oss skattebetalare en massa miljoner årligen.

Själv går jag där ofta om vårarna och försomrarna mellan Björnöbron och Trådarängarna. Mest för att det är ett av få ställen där man kommer nära de vasshäckande fåglarna här omkring. Men bullret från flygplatsen har alltid stört.

Jag har på skämt alltid sagt att vi borde göra en våtmark av hela flygplatsen och vem vet. Nu kanske chansen finns. Västerås borde prata med Örebro som är mycket mer framåt i sitt miljötänk och sin gröna struktur. I Örebro finns Oset. En våtmark och naturreservat skapat där det tidigare var en oljehamn och soptipp.

Jag lekte med tanken och klistrade in hela Oset på Hässlö

Hela våtmarken fick alltså plats på bara en bråkdel av den yta som flygplatsen upptar. Känner jag mitt Västerås rätt så vill man säkert bygga en helt ny stadsdel där flygplatsen ligger och även då bör man snegla på Örebro.

Runt oset växer det upp bostadsområden och närheten till naturen och rekreation har gjort dem väldigt populära och dessutom höjer naturen värdet på dessa tomter. Så det finns pengar i att anlägga en våtmark och ett natur och rekreationsområde.

Tillsammans med Björnö, Trådarängarna och Gäddeholm skulle vi kunna skydda hela Hässlösundet och på så sätt skapa ett riktigt fint rekreationsområde för våra invånare. Samtidigt skulle staden ändå få rum för att växa nära inpå.

Kämpa Västerås. Jag tror att ni kan. Frågan är bara om ni är lika modiga som Örebro.