image

Problemet är bara att jag inte hittar någonstans att klicka ”kommer att delta”. Man kunde inte ens gilla den.

Vad ska jag ta mig till?