image

Folk har klagat på att mitt rum är tråkigt.

Nu har Jag pyntat