Ur ett rent ornitologiskt perspektiv är fasanen inte direkt upphetsande. En för jakt inplanterad art som förvisso klarar av att föröka sig i sverige, men populationen hålls uppe med utsättningar.
Fågelfaunan i Sverige delas upp i olika kategorier.
A är spontant förekommande fåglar även sådana som förirrat sig hit.
B är samma som A, men äldre fynd. I skrivande stund 1949 och tidigare.
C är inplanterade eller förrymda fåglar som etablerat frihäckande populationer. Hit hör fasanen tillsammans med bl a kanadagås och tamduva.
D är en limbokategori dit fynd som inte riktigt går att avgöra placeras
E är förymda eller utplanterade fåglar som inte skapat en frihäckande population.
Kategorierna A, B och C är kryssbara och därför får man räkna en fasan även om den precis släppts eller rymt från en uppfödare.
fasan
Nog om kategorier och kryssregler. Snygg att titta på är den i alla fall, framförallt tuppen.
Fotograferad vid Myrby, Romfartuna utanför Västerås den 25/5 2012