Etikett: kryssregler


  • Fåglar jag fotat – Fasan

    Ur ett rent ornitologiskt perspektiv är fasanen inte direkt upphetsande. En för jakt inplanterad art som förvisso klarar av att föröka sig i sverige, men populationen hålls uppe med utsättningar. Fågelfaunan i Sverige delas upp i olika kategorier. A är spontant förekommande fåglar även sådana som förirrat sig hit. B är samma som A, men […]

Arkivet